ทัวร์ดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน

เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 2 วัน 1 คืน กับดอยสูง 1 ใน 10 ของประเทศ
สัมผัสหนาวทุ่งหญ้าทะเลหมอกบนดอยสูง

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน
"ดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน"

การเดินทางไปดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – อ.ขุมยวม จ.แม่ฮ่องสอน
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ อ.ขุมยวม จ.แม่ฮ่องสอน

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน
"ดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน"

 วันแรก   อ.ขุมยวม – ดอยโป่งสะแยน    อาหารทัวร์เดินป่าดอยโป่งสะแยน  D
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า แม่สะเรียง รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (อิสระ) แล้วนั่งรถต่อไป อ.ขุมยวม ถึง น้ำตกแม่สุรินทร์ รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเปลี่ยนเป็นรถกระบะ ไปส่งยังจุดเดินเท้า ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 2-3 ชม. (ระยะทางประมาณ 5 กม.) ถึงจุดตั้งแค้มป์บน ดอยโป่งสะแยน เดินชมพระอาทิตย์ตกดินที่งดงามบนสันดอย รับประทานอาหารเย็น (1) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยท่ามกลางอากาศอันหนาวเย็น
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน
"ดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน"

 วันสอง   ดอยโป่งสะแยน – กรุงเทพฯ    อาหารทัวร์เดินป่าดอยโป่งสะแยน B/L
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับอากาศที่หนาวเย็น ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สัน เก็บบรรยากาศกันจนเต็มที่ ก็เก็บแค้มป์ รับประทานอาหารเช้า (2) เดินลงจาก ดอยโป่งสะแยน (ใช้เวลาเดินลงประมาณ 2 ชม.) แล้วนั่งรถกระบะกลับมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า รับประทานอาหารกลางวัน (3) แวะชมทุ่ง ดอกบัวตอง (ถ้าตรงกับฤดูกาล) ถ่ายรูปดอยสีเหลือง ได้เวลาอำลาขุมยวม แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ มารับประทานอาหารเย็น (อิสระ) ระหว่างทาง

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน
"ดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน"

 วันสาม   
2.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน
"ดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน
"ดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน"


โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน
"ดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน"

ค่าบริการโปรแกรมทัวร์ดอยโป่งสะแยน
 
Join Trip Camping ดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,500.- บาท
คณะออกเดินทางได้ >> 9 ท่าน >> 17-18 ท่าน

Private Trip Camping ดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน 1 จุด)
คณะเดินทาง >> 9 ท่าน
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน
"ดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน"

อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 3 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน
"ดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน"

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปดอยโป่งสะแยน
  เป็นการเดินป่าชมทิวทัศน์ธรรมชาติ ทะเลหมอก และทุ่งหญ้าบนดอยสูง
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน
"ดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าดอยโป่งสะแยน
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียกไว้เช็ดตัว
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน
"ดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวดอยโป่งสะแยน
  - ยอดดอยอากาศหนาวควรเตรียมชุดกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า หมวกที่ปิดหูได้
- บนยอดดอยไม่มีแหล่งน้ำ ควรใช้น้ำอย่างประหยัด
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- ห้องน้ำไม่มี
 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน
"ดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน"

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน
"ดอยโป่งสะแยน จ.แม่ฮ่องสอน"

การท่องเที่ยวเดินป่าช่วงฤดูฝนอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่ถวินหาธรรมชาติๆ ย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ