ทัวร์ดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.เชียงราย

สันดอยงามแห่งดอยสันยาว
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน"

"ดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย"ทริปต้อนรับลมหนาวบนสันเขาผีปันน้ำ ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจ เดินไต่ลัดเลาะไปตามสันดอยสวย สัมผัสวิวทิวทัศน์ทะเลภูเขา และหน้าผาสวยๆ ตะวันขึ้นที่ลังกาหลวงตะวันตกที่ลังกาน้อย ไม่ไปไม่รู้ครับ....
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน"

การเดินทางไปดอยลังกาหลวง ลังกาน้อย

วันเดินทาง
19.00 น. รถตู้ออกที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อม เราก็ออกเดินทางสู่จุดหมายของพวกเรา
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน"
วันแรก
ไปแวะกินข้าวเช้าและเตรียมข้าวเที่ยง (อิสระ) ที่เชียงใหม่เข้าตลาดซื้อเสบียงแล้วมุ่งหน้าเข้าอุทยานฯ แพ็คเป้เสร็จก็ขนของขึ้นรถโฟว์วีลด์ ให้ไปส่งที่บนสถานีทวนสันญานใกล้ๆ ตีนดอยสันยาว แล้วขึ้นเป้เดินลัดเลาะไปตามแนวสันดอยผ่าน "ดอยผาโง้ม" ข้ามผาโง้มแล้วเดินเลาะไปตามสันดอยอีกเหมือนเดิม กุหลาบขาวดอกเล็กๆ ขึ้นอยู่ตามรายทาง สังเกตุดีๆ จะมีเอื้องหลายชนิดออกดอกอยู่บนคบไม้เดินไปถ่ายภาพไปถึง "ดอยลังกาหลวง" แล้วตั้งแคมป์ที่นี่ ตอนเย็นขึ้นไปรอเก็บภาพตะวันบนสันดอย แล้วลงมาหุงหาอาหารมื้อเย็นกินกัน ใครเหนื่อยอยากนอนพักก็มุดเข้าเต้นท์ไป ใครยังไม่นอนก็ล้อมวงคุยกันข้างกองไฟ อุ่นไอร้อนจิบดาวลอยแก้หนาวไปตามเรื่อง ดึกหน่อยน้ำค้างลงแล้วค่อยแยกย้ายกันไปนอน อาหารเย็น (1)
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน"
วันสอง
รุ่งเช้าตื่นแต่เช้าขึ้นไปรอถ่ายภาพทะเลหมอกและอาทิตย์ขึ้นบนยอด "ดอยลังกาหลวง" กันอีกรอบ แดดออกแล้วค่อยลงมาเก็บแคมป์ขึ้นเป้เดินทางกันต่อ เป้าหมายคืนสุดท้ายคือที่ "ดอยลังกาน้อย" ข้ามเขาสองสามยอด ถ้าเดินกันเร็วก็คงถึงก่อนเย็นมีแหล่งน้ำอยู่ใกล้ๆ อาบน้ำแล้วเตรียมตัวสู้หนาวกับวิวสวยๆ บนสัน "ดอยลังกาน้อย" อีกคืน อาหารเช้า กลางวัน เย็น (2-3-4)
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน"
วันสาม
วันใหม่ อาหารเช้า (5) สายๆ ค่อยเดินลงทาง "บ้านแม่ตอนหลวง" หาก๋วยเตี๋ยวกินรองท้อง (อิสระ) แล้วขึ้นรถที่ไปรอรับกลับมาส่งที่อุทยานฯ แล้วกลับเข้ากรุงเทพฯ ข้าวเย็น (อิสระ)
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน"
วันสี่
2.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน"
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน"
ค่าบริการทัวร์ดอยลังกาหลวง-ดอยลังกาน้อย
 
Join Trip Camping ดอยลังกาหลวง-ดอยลังกาน้อย
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 4,500.- บาท

Private Trip Camping ดอยลังกาหลวง-ดอยลังกาน้อย
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน"
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน"
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน"
ลักษณะทริปดอยลังกาหลวง-ดอยลังกาน้อย
  เป็นการเดินป่าชื่นชมธรรมชาติป่าเขาและพืชพันธุ์ไม้ ทะเลหมอก ขุนเขาสูงตระหง่าน สัมผัสอากาศที่หนาวเย็น
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน"
สิ่งที่ต้องเตรียมไปทัวร์ดอยลังกาหลวง-ดอยลังกาน้อย
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- เสื้อกันฝน
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ทิสชู่เปียกไว้เช็ดตัว
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวดอยลังกาหลวง-ดอยลังกาน้อย
  - ถ้าต้องการลูกหาบแบกสัมภาระส่วนตัวกรุณาแจ้งล่วงหน้า ค่าลูกหาบคนละ 2,100.- บาท แบกได้ 20 กก.
- วันแรกเดินประมาณ 6 ชม. วันสองเดินประมาณ 4 ชม.
- ร่างกายต้องแข็งแรง ควรออกกำลังกายก่อนออกเดินทาง
- ยอดดอยอากาศหนาวควรเตรียมชุดกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า หมวกที่ปิดหูได้
- พืชบนดอยควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- บนยอดดอยไม่มีแหล่งน้ำควรใช้น้ำอย่างประหยัด
- ห้องน้ำไม่มี
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์
5. ยืนยันการจองก่อนออกเดินทาง 1 เดือน เพราะต้องแจ้งรายชื่อ และโทรจองกับทางเขตฯ ซึ่งจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวขึ้นดอยครับ

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน"
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
"ดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน"
การท่องเที่ยวเดินป่าช่วงฤดูฝนอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่ถวินหาธรรมชาติๆ ย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ