น้ำตกสายรุ้งละอองดาว

ขอนำท่านสู่การเดินป่าชมอลังการ น้ำตกใหญ่กลางป่าใต้ กะเปอร์ จ.ระนอง
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 3 วัน 2 คืน นอนริมธารน้ำและป่าเขา
"เส้นทางแห่งสายน้ำ"
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวน้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง
"น้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง"

ย่ำเดินไปบนผืนสายธารอันชุ่มฉ่ำกับละอองสายน้ำที่แผ่กระจายปกคลุมแผ่นผา นี่คือ น้ำตกสายรุ้งละอองดาว ณ รอยต่อพัทลุงกับระนอง
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง
"น้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง"

การเดินทางไปเที่ยวน้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง

วันเดินทาง
19.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งสู่ทิศใต้ จ.ระนอง
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง
"น้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง"
วันแรก
เช้าตรู่ระนอง กินข้าวเช้าและเตรียมข้าวเที่ยง (อิสระ) ซื้อของเพิ่มเติม นั่งกระบะไปจุดเดินเท้าประมาณเที่ยง วันนี้เดินไปบนผืนลำธารกันเกือบตลอดเส้นทาง ประมาณบ่าย 3 ถึงจุดตั้งแค้มป์ริมลำธาร กินข้าวเย็น (1) พักผ่อนตามอัธยาศัย
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง
"น้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง"
วันสอง
เช้ากาแฟโอวัลติน กินข้าวเช้า (2) สายๆ เดินกันตัวเปล่าไต่ระดับขึ้นไปยอดสันเขา น้ำตกสายรุ้งละอองดาว แล้วไต่ลัดเลาะลงไปยังแอ่งกลางน้ำตก เส้นทางสูงชันเอาเรื่องเหมือนกัน ต้องระวังกันหน่อย สัมผัสตัวน้ำตกอันสูงใหญ่ดื่มด่ำกันให้สะใจ กินข้าวเที่ยง (3) ท่ามกลางละอองน้ำ ได้เวลาเดินทางกลับมาแค้มป์เดิม ประมาณบ่าย 3 พักผ่อนเล่นน้ำให้ฉ่ำปอด กินข้าวเย็น (4)
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง
"น้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง"
วันสาม
เช้ากับสายน้ำอันอ้อยอิ่ง กินข้าวเช้า (5) สายๆ เดินทางกลับทางเดิม อาบน้ำ อาบท่า ที่หน่วยฯ กินข้าวเที่ยง (อิสระ) แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ ข้าวเย็น (อิสระ)
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง
"น้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง"
วันสี่
02.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง
"น้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง"

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง
"น้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง"
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง
"น้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง"
ค่าบริการโปรแกรมทัวร์น้ำตกสายรุ้งละอองดาว
 
Join Trip Camping น้ำตกสายรุ้งละอองดาว จ.ระนอง
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 4,500.- บาท

Private Trip Camping น้ำตกสายรุ้งละอองดาว จ.ระนอง
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง
"น้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง"
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง
"น้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง"
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง
"น้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง"
ลักษณะทริปน้ำตกสายรุ้งละอองดาว
  เป็นการเดินป่าที่เลาะลำห้วยและเดินบนสายน้ำที่ชุ่มฉ่ำเพื่อไปชมความอลังการแห่งสายธารน้ำตกใหญ่กลางป่าระนอง
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง
"น้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง"
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าน้ำตกสายรุ้งละอองดาว
 

- ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์หรือเปลและถุงนอน (แบกเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก
- เสื้อกันฝน
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100

 

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง
"น้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวน้ำตกสายรุ้งละอองดาว
  - เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- ระหว่างทางเดินจะเป็นลำธารซะส่วนใหญ่ ถ้าไม่เดินก็ลอยคอตามน้ำไปสะใจดีจริงๆ แต่ต้องใช้ถุงดำใบใหญ่ๆ เอาเป้ใส่ไว้ข้างในแล้วเป่าลมให้พองมัดแล้วเกาะลอยคอไป
- ห้องน้ำไม่มี
- ควรออกกำลังก่อนออกเดินทาง
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
- ตัวน้ำตกหินจะลื่นเวลาปีนป่ายต้องระวัง
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง
"น้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง
"น้ำตกสายรุ้งละอองดาว กะเปอร์ จ.ระนอง"
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ