ทัวร์เขาสมอปูน (ลานหินดาด-น้ำตกบังเอิญ-น้ำตกเหวอีอ่ำ)

ขอนำท่านสู่การเดินป่าชื่นชมทิวทัศน์ ลานน้ำตก และน้ำตกใหญ่แห่งป่าเขาใหญ่
โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเดินป่าเขาสมอปูน-ลานหินดาด-น้ำตกบังเอิญ-
น้ำตกเหวอีอ่ำ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่


เขาสมอปูน
เป็นยอดเขาหนึ่งของอุทยานฯ เขาใหญ่ และนี่ก็เป็น เส้นทางแห่งสายน้ำ อีกแห่งหนึ่ง ส่วนลานน้ำตกที่ลานหินดาด ก็กว้างใหญ่พอๆ กับที่ตาดหินยาว อาทิตย์ตกที่สะท้อนแผ่นน้ำงดงามสุดบรรยาย น้ำตกบังเอิญ กับ น้ำตกเหวอีอ่ำที่อลังการกว้างใหญ่และสูงชัน
การเดินทางไปเขาสมอปูน-ลานหินดาด-น้ำตกบังเอิญ-
น้ำตกเหวอีอ่ำ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–ปราจีนบุรี
20.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งสู่ อช.เขาใหญ่ ถึงหน่วยฯ นอนเอาแรงไว้วันรุ่งขึ้น
   
 วันแรก   น้ำตกบังเอิญ-ลานหินดาด   อาหารทัวร์เดินป่าเขาสมอปูน-ลานหินดาด-น้ำตกบังเอิญ-
น้ำตกเหวอีอ่ำ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ B / L / D
  กินข้าวเช้า กาแฟ โอวัลติน แล้วเริ่มเดินทางขึ้นสู่เขาสมอปูน วันนี้จะเป็นการเดินขึ้นเนินเขา แวะกินข้าวกลางวันระหว่างทาง ถึงน้ำตกบังเอิญที่ไม่น่าจะบังเอิญได้เพราะใหญ่โตขนาดนั้น เก็บบรรยากาศสายธารน้ำตก แล้วไปตั้งแค้มป์กันที่ ลานหินดาด กับบรรยากาศงามๆ ใกล้ธารน้ำตก ที่กว้างใหญ่เต็มลานหิน ชมอาทิตย์ตกดินกับแสงสีบนผืนน้ำและผืนฟ้า เย็นๆ มากินข้าวเย็นและสนธนากันข้างแค้มป์ไฟ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 วันสอง   ลาดหินดาด-น้ำตกเหวอีอ่ำ-กทม.   อาหารทัวร์เดินป่าเขาสมอปูน B / L / D
  เช้านี้ถูกปลุกจากเสียงน้ำตก นั่งจิบกาแฟโอวัลติลขับไล่ความงัวเงีย เดินเก็บบรรยากาศรอบๆ แค้มป์ สายๆ เก็บแค้มป์กินข้าวเช้าแล้วเดินทางกันต่อ วันนี้เดินไปชม น้ำตกเหวอีอ่ำ ชมลีลาแห่งสายน้ำที่ลำธารทั้งสายทิ้งตัวลงสู่เบื้องล่าง กินข้าวเที่ยง จากนั้นเรานั่งรถลงมาสู่หน่วยฯ อาบน้ำแล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ
21.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน


ค่าบริการโปรแกรมทัวร์เขาสมอปูน
 
Join Trip Camping เขาสมอปูน (ลานหินดาด-น้ำตกบังเอิญ- น้ำตกเหวอีอ่ำ) จ.ปราจีนบุรี
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,300.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม >> 500.- บาท

Private Trip Camping เขาสมอปูน (ลานหินดาด-น้ำตกบังเอิญ- น้ำตกเหวอีอ่ำ) จ.ปราจีนบุรี
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 2 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 8-9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน (เต้นท์ พักหลังละ 2-3 ท่าน)
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่าเครื่องดื่มและของว่างตลอดการเดินทาง
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง เต้นท์)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปเขาสมอปูน
  เป็นการเดินป่าขึ้นเขาเพื่อชมสายธารน้ำตกแห่งป่าเขาใหญ่
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าเขาสมอปูน
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (แบกเอง)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- ถุงนอน (แบกเอง)
- หมวก
- เสื้อกันฝน
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวเขาสมอปูน
  - ในป่าอากาศจะเย็นควรเตรียมชุดกันหนาว
- พืชทุกชนิดควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ที่พักมีแหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้ และอาบน้ำได้
- ห้องน้ำไม่มี
- ควรออกกำลังก่อนออกเดินทาง
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า) ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน ข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Email แทนครับ

   
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ