ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริป น้ำตกทีลอซู-น้ำตกโขะทะ

น้ำตกสวยและอลังการแห่งป่าอุ้มผาง
เดินป่าแค้มป์ปิ้งนอนโฮมสเตย์ 3 วัน 2 คืน ท่ามกลางขุนเขาธรรมชาติสายธารและน้ำตก
โปรแกรมทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกทีลอซู-น้ำตกโขะทะ อุ้มผาง ตาก 3 วัน 2 คืน
"น้ำตกทีลอซู-น้ำตกโขะทะ อุ้มผาง ตาก"

"น้ำตกทีลอซู" เป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 900 เมตร เกิดจาก "ลำห้วยกล้อท้อ" ทั้งสายตกลงจากหน้าผาสูงชัน มีน้ำไหลแรงตลอดปี ความกว้างของตัวน้ำตกประมาณ 500 เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ มีความสูงประมาณ 300 เมตร ล้อมรอบด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์ คำว่า "ทีลอชู" เป็นภาษากะเหรี่ยง "ที" หรือ "ทิ" แปลว่า "น้ำ" ส่วน "ลอ" หรือ "ล่อ" แปลว่า "ตก" แต่ "ซู" ไม่มีความหมายใกล้เคียง ดังนั้นจึงใช้คำที่มีความหมายแทน เนื่องจาก "ซู" แปลว่า "ดำ" จึงเรียกน้ำตกนี้ว่า "ทีลอซู" แปลว่า "น้ำตกดำ" การเดินทางโดยล่องเรือยางจาก "ท่าทราย" อำเภออุ้มผาง ไปตาม "ลำน้ำแม่กลอง" แล้วไปต่อรถยนต์

"น้ำตกทีลอจ่อ" หรือ "น้ำตกสายฝน" อยู่ในระดับความสูง 80 เมตร บนเส้นทางล่องแก่ง "ลำน้ำแม่กลอง"

"น้ำตกโขะทะหรือโคทะ" เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม กว้างกว่า 100 เมตร สูง 120 เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ ลงสู่ด้านล่าง ในเขต "บ้านกะเหรี่ยงโขะทะ" แล้วเดินไปน้ำตกโขะทะประมาณ 1 กม. ใช้เวลาเดินประมาณ 30 นาที ก็จะถึงตัวน้ำตก


การเดินทางไปน้ำตกโขะทะ-น้ำตกทีลอซู อุ้มผาง ตาก

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – ทีลอซู
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
 วันแรก   น้ำตกทีลอซู-น้ำตกโขะทะ   อาหารทัวร์เดินป่าน้ำตกโขะทะ-น้ำตกทีลอซู  D
เช้า อุ้มผาง รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารเที่ยง (อิสระ) นำสัมภาระส่วนตัวสำหรับวันกลับเข้าโฮมสเตย์ที่พัก (นอนรวมกัน) เปลี่ยนชุดล่องแก่งเดินป่าที่นี่ แล้วนั่งรถไปส่งริม "ลำน้ำแม่กลอง" ล่องแพยางชมธรรมชาติสองฝากฝั่งผ่าน "น้ำตกทีลอจอ น้ำตกสายรุ้ง บ่อน้ำร้อน" ไปสิ้นสุดการล่องแก่งที่ "ผาเลือด" แล้วนั่งรถกระบะไปส่งที่ "น้ำตกทีลอซู" เดินไปน้ำตกทีลอซูประมาณ 1.5 กม. สัมผัสน้ำตกยักษ์กลางป่าอุ้มผาง ถ่ายรูปกันให้จุใจกับความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำตก ได้เวลานั่งรถกระบะไปส่งยัง "หมู่บ้านโขะทะ" ประมาณ 7 กม. แล้วเดินเท้าเข้าไป "น้ำตกโขะทะ" ประมาณ 1 กม. ใช้เวลาเดินประมาณ 30 นาที วันนี้เราแค้มป์กันริมน้ำตกเล่นน้ำกันให้ฉ่ำปอด ถ่ายรูปกับมุมน้ำตกสวยๆ ให้คุ้มค่ากับการเดินทางมาเยือน รับประทานอาหารเย็น (1) พักผ่อนตามอัธยาศัยท่ามกลางธรรมชาติกับสายน้ำ
 
 วันสอง    น้ำตกทีลอซู-น้ำตกโขะทะ   อาหารทัวร์เดินป่าโขะทะ-ทีลอซู B
เช้ากับอากาศเย็นๆ ท่ามกลางสายน้ำตกแห่งป่าอุ้มผาง รับประทานอาหารเช้า (2) สายๆ เก็บแค้มป์อำลา "น้ำตกโขะทะ" เดินกลับมาขึ้นรถกระบะไปส่งเราที่โฮมสเตย์ รับประทานอาหารเที่ยงและเย็น (อิสระ) พักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันสาม   ดอยหัวหมด – กรุงเทพฯ    
5.00 น. ตื่นนอนแล้วนั่งรถกระบะไปที่ "ดอยหัวหมด" ชมทะเลหมอกยามเช้า หรืออาจพบ "พิศวงตานกฮูก" ได้เวลากลับมาโฮมสเตย์ รับประทานอาหารเช้า (อิสระ) ออกจากอุ้มผางแวะเที่ยว "ถ้ำสีฟ้า" แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะรับประทานอาหารเที่ยงและเย็นระหว่างทาง (อิสระ)
24.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
   

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่านค่าบริการโปรแกรมทัวร์น้ำตกทีลอซู-น้ำตกโขะทะ
 
Join Trip Camping น้ำตกทีลอซู-น้ำตกโขะทะ
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 4,300.- บาท
คณะออกเดินทางได้ >> 9 ท่าน >> 17-18 ท่าน

Private Trip Camping น้ำตกทีลอซู-น้ำตกโขะทะ
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าโฮมสเตย์ 1 คืน
- ค่ารถกระบะ
- ค่าแพยางล่องแก่งแม่กลอง
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 2 มื้อ
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปน้ำตกทีลอซู-น้ำตกโขะทะ
  เป็นการเดินป่าชมธรรมชาติป่าเขา น้ำตก สายธาร สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์แห่งป่าตะวันตก และได้ออกกำลังกาย
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าน้ำตกทีลอซู-น้ำตกโขะทะ
 

- ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบ ๆแค้มป์)
- เต้นท์ หรือเปลพร้อมฟลายชีท ถุงนอน (แบกกันเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- สบู่ ยาสระผม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว
- กล้องถ่ายรูป

* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้ที่โฮมสเตย์)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวน้ำตกทีลอซู-น้ำตกโขะทะ
  - ค่ำคืนอากาศหนาวควรเตรียมชุดกันหนาว
- ควรออกกำลังกายก่อนไปเที่ยว
- พืชพันธุ์ไม้บนเขาควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทาง
- น้ำตกสูงชันอย่าประมาทอาจเกิดอันตรายได้
- ห้องน้ำไม่มี
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 177-2-53962-9 ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


   
การท่องเที่ยวเดินป่าช่วงฤดูฝนอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่ถวินหาธรรมชาติๆ ย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ