ทัวร์ทุ่งโนนสน อช.ทุ่งแสลงหลวง

ขอนำท่านสู่การเดินป่าชมป่าสน-ทุ่งดอกไม้ จ.เพชรบูรณ์
เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 2 วัน 1 คืน ท่ามกลางป่าสนและทุ่งดอกไม้
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทุ่งโนนสน อช.ทุ่งแสลงหลวง

ทุ่งโนนสน อช.ทุ่งแสลงหลวง เป็นแหล่งชมทุ่งดอกไม้ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ด้วยพื้นที่ที่เป็นลานโล่งต่างแซมด้วยต้นสน ทุ่งดอกไม้นานาชนิด ที่ออกดอกเต็มลานหิน เช่น สรัสจันทร กระดุมเงิน เอื้องม้าวิ่ง หงอนนาค ดุสิตา ดอกไม้ต่างเบ่งบาน ก่อนลาจากฤดูฝนต้อนรับฤดูหนาวที่จะมาเยือน

รายละเอียดการเดินทางไปทุ่งโนนสน อช.ทุ่งแสลงหลวง
 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–เพชรบูรณ์
20.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางสู่ อช.ทุ่งแสลงหลวง ถึง อช.ทุ่งแสลงหลวง นอนพักผ่อนนิดนึง
   
 วันแรก   ทุ่งแสลงหลวง-ทุ่งโนนสน   อาหารทัวร์เดินป่าทุ่งโนนสน B/L/D
  รับประทานอาหารเช้า (1) แล้วจัดของลงเป้ ขึ้นรถกระบะไปส่งยังจุดเดินเท้า จากนั้นเริ่มเดินกันเลย ระหว่างทางช่วงนี้จะไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจ จะเป็นการเดินเพื่อให้ถึงที่ตั้งแค้มป์ซะมากกว่า หยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน (2) กันระหว่างทาง ถึงจุดตั้งแค้มป์บนลานหินล้อมรอบด้วย ทุ่งหญ้า ดอกไม้ และป่าสน เดินชมความงามของธรรมชาติรอบๆ ที่พัก รับประทานอาหารเย็น (3) ข้างแค้มป์ไฟแล้วพักผ่อนใครมีกิจกรรมอะไรยามค่ำคืนก็เตรียมๆ กันมา
 
 วันสอง   ทุ่งโนนสน-กรุงเทพฯ   อาหารทัวร์เดินป่าทุ่งโนนสน B/L/D
  ตื่นขึ้นมากับอากาศเย็นๆ จิบกาแฟโอวัลติน รับประทานอาหารเช้า (4) สายๆ เดินทางกลับเส้นทางเก่า มาแวะรับประทานอาหารกลางวัน (5) กันที่หน่วยฯ อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ รับประทานอาหารเย็น (6) ระหว่างทาง
 วันสาม
1.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
     รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน

รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์ทุ่งโนนสนค่าบริการโปรแกรมทัวร์ทุ่งโนนสน
 
Join Trip Camping ทุ่งโนนสน จ.เพชรบูรณ์
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,200.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม >> 500.- บาท

Private Trip Camping ทุ่งโนนสน จ.เพชรบูรณ์
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 2 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 8-9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน (เต้นท์ พักหลังละ 2-3 ท่าน)
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
- ค่าเครื่องดื่มและของว่างตลอดการเดินทาง
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าลูกหาบของส่วนกลาง (แบกเฉพาะเสบียง เต้นท์ ถุงนอน และน้ำดื่ม น้ำใช้บนดอย)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปทุ่งโนนสน
  เป็นการเดินป่าชมทุ่งดอกไม้ป่านานาชนิดท่ามกลางป่าสน
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าทุ่งโนนสน
  - ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- ถุงนอน (ถือเป็นของใช้ส่วนตัวที่ควรมีไปเอง แต่ถ้าไม่มีทางเราสามารถจัดหาให้ได้)
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบ ๆแค้มป์)
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียกไว้เช็ดตัว
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวทุ่งโนนสน
  - นั่งรถกระบะประมาณ 30 นาที
- เดินประมาณ 4-5 ชม.
- อากาศในป่าเขาจะเย็นกว่าในเมืองควรเตรียมชุดกันหนาวไปด้วย
- พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- มีแหล่งน้ำกินน้ำใช้บนดอย
- ห้องน้ำไม่มี
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า) ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน ข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Fax.     :: 02-574-8424
Facebook :: Bison Sompong 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทั่วไทย 
Line ID  ::  bison2bi
E-mail ::   bi_son22@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Email แทนครับ

   
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"

** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ