ทัวร์เดินป่าทริปน้ำตกเต่าดำ

.....
เดินป่าแค้มป์ปิ้งเล่นน้ำสบายๆ กับน้ำตกใหญ่ 2 วัน 1 คืน
*** อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร***
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกเต่าดำ
"น้ำตกเต่าดำ"

น้ำตกเต่าดำ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีอยู่ห่างจากอุทยานฯ 34 กม. การเดินทางค่อนข้างลำบาก แต่พอไปถึงตัวน้ำตกแล้วนับว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมาพักผ่อน ทริปนี้แค้มป์ปิ้งสบายๆ รถถึง

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกเต่าดำ
"น้ำตกเต่าดำ"
รายละเอียดการเดินทางไปเที่ยวน้ำตกเต่าดำ

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – น้ำตกเต่าดำ
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ถึงเร็วหาที่ซุกหัวนอนสักงีบ!!!
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกเต่าดำ
"น้ำตกเต่าดำ"
 วันแรก   น้ำตกเต่าดำ   อาหารทัวร์เดินป่าน้ำตกเต่าดำ D
เช้ากินข้าวเช้าและเตรียมอาหารเที่ยง (อิสระ) ที่อุทยานฯ แล้วนั่งรถกระบะไปส่ง น้ำตกเต่าดำ หาทำเลกางเต้นท์ ตั้งแค้มป์ มุมเหมาะๆ ช่วงบ่ายเล่นน้ำให้หายอยาก แล้วมาหุงหาอาหารปิ้งย่างกินข้าวเย็น (1) พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกเต่าดำ
"น้ำตกเต่าดำ"
 วันสอง   น้ำตกเต่าดำ    อาหารทัวร์เดินป่าน้ำตกเต่าดำ B
เช้าๆ จิบกาแฟนั่งมองสายน้ำ กินข้าวเช้า (2) เดินเก็บบรรยากาศบริเวณน้ำตกเต่าดำอีกรอบ สายๆ เก็บแค้มป์แล้วเดินทางกลับอุทยานฯ กินข้าวเที่ยง (อิสระ) อาบน้ำอาบท่าแล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ กัน แวะกินข้าวเย็น (อิสระ)
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกเต่าดำ
"น้ำตกเต่าดำ"
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกเต่าดำ
"น้ำตกเต่าดำ"
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกเต่าดำ
"น้ำตกเต่าดำ"
ค่าบริการทัวร์น้ำตกเต่าดำ
 
Join Trip Camping น้ำตกเต่าดำ
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 2,600.- บาท
คณะออกเดินทางได้ >> 9 ท่าน >> 17-18 ท่าน

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกเต่าดำ
"น้ำตกเต่าดำ"
Private Trip Camping น้ำตกเต่าดำ
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกเต่าดำ
"น้ำตกเต่าดำ"
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 2 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกเต่าดำ
"น้ำตกเต่าดำ"
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกเต่าดำ
"น้ำตกเต่าดำ"
ลักษณะทริปน้ำตกเต่าดำ
  เป็นทริปสบายๆ รถถึง เดินชมน้ำตกใหญ่กลางป่าคลองวังเจ้า สัมผัสธรรมชาติป่าเขาอากาศที่บริสุทธุ์
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกเต่าดำ
"น้ำตกเต่าดำ"
สิ่งที่ต้องเตรียมไปทัวร์น้ำตกเต่าดำ
  - ชุดเล่นน้ำ
- พร๊อบเก๋ๆ ถ่ายรูปโชว์เพื่อน
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกเต่าดำ
"น้ำตกเต่าดำ"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวน้ำตกเต่าดำ
  - นั่งรถกระบะเข้าไปน้ำตกเต่าดำ 34 กม.
- หินน้ำตกลื่นเดินด้วยความระมัดระวัง
- ฤดูฝนเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ห้องน้ำมี
- ไม่ทิ้งขยะระหว่างทางและที่แค้มป์
ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกเต่าดำ
"น้ำตกเต่าดำ"
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

ทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกเต่าดำ
"น้ำตกเต่าดำ"
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ