ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยวยอดเขาน้ำตกหงาวหรือยอดหงาว ระนอง

เดินป่าระนองมองสระมรกต
3 วัน 2 คืน ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาภาคใต้
โปรแกรมทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยวยอดเขาน้ำตกหงาวหรือยอดหงาว
"ยอดเขาน้ำตกหงาวหรือยอดหงาว"
ดูตัวอย่าง ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยวยอดเขาน้ำตกหงาวหรือยอดหงาว ได้ที่ http://www.mediastudio.co.th/2018/10/02/332806/
การเดินทางไปยอดเขาน้ำตกหงาวหรือยอดหงาว
 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ–จ.ระนอง
19.00 น. พร้อมกันที่ Bic C สะพานควาย เมื่อสมาชิกมากันพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางมุ่งสู่ ระนอง
   
 วันแรก   ยอดเขาน้ำตกหงาวหรือยอดหงาว   อาหารทัวร์เดินป่ายอดเขาน้ำตกหงาวหรือยอดหงาว D
กินข้าวเช้าและเตรียมข้าวเที่ยง (อิสระ) แล้วเดินทางกันต่อไปยัง "ยอดเขาน้ำตกหงาวหรือยอดหงาว" แค้มป์หน้าน้ำตกกันที่นี่ กินข้าวเย็น (1)
 
 วันสอง   ตาน้ำแร่น้ำตกหงาว (เหมืองแร่)   อาหารทัวร์เดินป่ายอดเขาน้ำตกหงาวหรือยอดหงาว B/L/D
วันนี้เดินตามสันเขาไปแค้มป์กันที่ "ตาน้ำแร่น้ำตกหงาว (เหมืองแร่) " ซึ่งเป็น "เหมืองแร่เก่า " ชมความแปลกตา "สระมรกด" ข้าวเช้า กลางวัน เย็น (2, 3, 4)
 วันสาม   บ่อน้ำแร่พรรั้ง   อาหารทัวร์เดินป่าเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอดฝามีหรือเขาฝามี B
กินข้าวเช้า (5) สายๆ เดินทางกลับ มาแช่น้ำร้อนกันที่ บ่อน้ำแร่พรรั้ง แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ อาหารเที่ยงและเย็น (อิสระ)
   
 วันสี่   กรุงเทพฯ  
4.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 9 ท่าน


ค่าบริการโปรแกรมทัวร์ยอดเขาน้ำตกหงาวหรือยอดหงาว
 
Join Trip Camping ยอดเขาน้ำตกหงาวหรือยอดหงาว
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 4,900.- บาท

Private Trip Camping ยอดเขาน้ำตกหงาวหรือยอดหงาว
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 9 ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปยอดเขาน้ำตกหงาวหรือยอดหงาว
  เป็นการเดินป่าสัมผัสป่าดิบชื้นชมวิวทะเลอันดามันมุมสูงฝั่งพม่าและชมสระมรกตซึ่งเป็นเหมืองแร่เก่า
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวเขาหลวงนครศรีธรรมราช ยอดฝามีหรือเขาฝามี
 

- ชุดเดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เปลพร้อมฟลายชีทหรือเต้นท์ และถุงนอน (แบกกันเอง) (มีให้เช่า)
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- กล้องถ่ายรูป
- ถุงกันทาก และยาฉีดพ่น
- เสื้อกันฝน
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)

รายการเช่าอุปกรณ์ (ราคาเช่าไม่รวมค่าแบก)
อุปกรณ์
ราคา
เต้นท์ (2 คนนอน) 300
เต้นท์ "MSR" (2 คนนอน) 500
ถุงนอน 60
แผ่นรองนอน 100

 

 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเดินป่ายอดเขาน้ำตกหงาวหรือยอดหงาว
  - บนยอดเขาอากาศเย็นควรเตรียมชุดกันหนาว
- พืชพันธุ์ไม้เป็นพืชเฉพาะถิ่นทางใต้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่มีลูกหาบส่วนตัว
- เสบียงบางส่วนช่วยกันแบก
- ควรออกกำลังกายก่อนออกเดินทาง
- มีทาก
- ห้องน้ำไม่มี
- ไม่ทิ้งขยะบนเขาและระหว่างทางเดิน
- ฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 2,500 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
INBOX :: m.me/tourbison2bi 
LINE :: https://line.me/ti/p/zL7x21KiTw 
Line ID  ::  bison2bi


** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

   
"ถ้าใจพร้อมก็เตรียมลุยกันได้เลยครับประสบการณ์รอพวกเราอยู่ข้างหน้า"
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ