ทัวร์เดินป่าท่องเที่ยวทริปน้ำตกซุการีหรือซูการีหรือสุกาลิ พม่า

เดินป่าแค้มป์ปิ้ง 2 วัน 1 คืน ท่ามกลางขุนเขา และสายน้ำตก
....
บริการจัดทัวร์เดินป่าแค้มป์ปิ้งท่องเที่ยวทริปน้ำตกซุการีหรือซูการีหรือสุกาลิ พม่า 2 วัน 1 คืน
"น้ำตกซุการีหรือซูการีหรือสุกาลิ พม่า"

การเดินทางไปเที่ยวน้ำตกซุการีหรือซูการีหรือสุกาลิ พม่า

 วันเดินทาง   กรุงเทพฯ – แม่สอด
19.00 น.คณะพร้อมกัน ณ Bic C สะพานควาย โดยทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ แม่สอด
 
 วันแรก   แม่สอด – น้ำตกซุการี พม่า    อาหารทัวร์
เดินป่าน้ำตกซุการีหรือซูการีหรือสุกาลิ พม่า  D
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า แม่สอด รับประทานอาหารเช้าและเตรียมอาหารกลางวัน (อิสระ) หลังอาหารขึ้นรถกระบะไปส่งยังจุดเดินเท้า รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเดินกันต่อไปยัง น้ำตกซุการีหรือซูการีหรือสุกาลิ ถึงจุดตั้งแค้มป์หาทำเลกางเต้นท์มุมใครมุมมัน พักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเย็น (1) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันสอง   น้ำตกซุการี – กรุงเทพฯ    อาหารทัวร์เดินป่าดอยกลอเซโล B/L
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับอากาศที่หนาวเย็น เก็บบรรยากาศรอบน้ำตก น้ำตกซุการีหรือซูการีหรือสุกาลิ รับประทานอาหารเช้า (2) หลังอาหารช่วยกันเก็บแค้มป์อำลาน้ำตกซุการี นั่งรถกระบะ กลับมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่แม่สอด รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) หลังอาหารอำลาแม่สอด มารับประทานอาหารเย็น (อิสระ) แถว จ.ตาก แล้วเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
    รถตู้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน

รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์น้ำตกซุการี

ค่าบริการ
 
Join Trip Camping น้ำตกซุการีหรือซูการีหรือสุกาลิ พม่า
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ >> 3,200.- บาท
เด็ก (3-11) ปี ลด - บาท

Private Trip Camping น้ำตกซุการีหรือซูการีหรือสุกาลิ พม่า
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 1 จุด)
คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) >> 8-9 ท่าน >> ราคาปกติ
10 ท่าน >> ลด ท่านละ 100 บาท

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 2 มื้อ
- ค่ารถท้องถิ่น
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 
ลักษณะทริปน้ำตกซุการีหรือซูการีหรือสุกาลิ พม่า
  เป็นการเดินป่าชมทิวทัศน์ธรรมชาติสัมผัสน้ำตกสูงฝั่งประเทศพม่า
 
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเที่ยวน้ำตกซุการีหรือซูการีหรือสุกาลิ พม่า
  - นักท่องเที่ยวควรมีประกันอุบัติเหตุครอบคลุมของตัวเอง
- ชุดเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
- รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
- เต็นท์และถุงนอน
- จาน ช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว
- หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
- ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
- ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
- ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
- ทิสชู่เปียกไว้เช็ดตัว
- กล้องถ่ายรูป
* (เสื้อผ้าชุดใส่กลับกรุงเทพฯ นำฝากไว้กับรถตู้ได้)
 
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเดินป่าน้ำตกซุการีหรือซูการีหรือสุกาลิ
  - เราเข้าไปฝั่งพม่าต้องเคารพกฎกติกาท้องถิ่น
- นั่งรถกระบะ 2 ชม. เดินประมาณ 3 ชม.
- พืชพันธุ์ไม้ควรอนุรักษ์ไม่ทำลาย
- ไม่ทิ้งขยะบนน้ำตกและระหว่างทาง
- ไม่มีห้องน้ำ
 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 

1. วางเงินมัดจำ เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ท่านละ 1,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือเมื่อมีการคอนเฟิร์มทริป
ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันเดินทาง แต่กรณีนี้อาจเกิดปัญหาลูกค้าจองแล้วไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ

3. แจ้งข้อมูลของผู้เดินทาง (เพื่อทำประกันภัยในการเดินทาง)
- ชื่อ นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า)
- ชื่อเล่น 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเดือนปีเกิด
- โทรศัพท์ 
- อาหารที่ไม่ทาน หรือแพ้อาหาร
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปเข้ามาใน Inbox หรือ Line พร้อมข้อมูลของผู้เดินทาง โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี 189-4-19605-2  ชื่อบัญชี นายสมปอง สุวรรณมโหสถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.    ::  087-070-1162 :: ใบสน
Facebook :: Sompong Suwanmahosot 
Page     :: ใบสน2ใบ ทัวร์เดินป่าทริปท่องเที่ยว 
Line ID  ::  bison2bi
E-mail ::   bi_son22@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัดให้ฝากข้อความไว้ที่ Facebook หรือส่งเข้า Line แทนครับ

 
การท่องเที่ยวเดินป่าอาจมีอุปสรรคต่อการกินอยู่หลับนอน ถ้าอุปกรณ์พร้อมบวกกับจิตใจที่จะลุย ธรรมชาติย่อมหยิบยื่นสิ่งที่สวยงามให้ชื่นชม
** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
เที่ยวสนุกสุขใจที่น้ำตกซุการีหรือซูการีหรือสุกาลิ ประเทศพม่า 2 วัน 1 คืน กับใบสน2ใบ